جغرافیای تاریخی خلیج فارس

جغرافیای تاریخی خلیج فارس

 

نویسنده: رضا بیطرفان

 

چکیده

خلیج فارس منطقه ای بوده که در تمام دوره ها مورد توجه اقوام مختلفی بوده است. چنانکه جزایر و بنادر خلیج فارس در دوران حکام باستانی از مناطق تحت تسلط آنها محسوب می شده است. این منطقه به دلیل آنکه در سر راه تجار و بازرگانان غرب و شرق قرار داشت، پس از سقوط این دولت ها همچنان رونق و شکوه خود را حفظ کرد. خلیج فارس در دوره های بعد مورد توجه حکومت های مسلط بر ایران و مناطق جنوبی بود. وجود آثار متعدد در این عصرها و حتی وجود آثار تمدنی مربوط به اولین تمدنهای بشری گواهی بر این مدعاست که این منطقه در گذشته های دور از رونق با شکوهی برخوردار بوده است. در این مقاله با بهره گیری از منابع تاریخی و جغرافیایی و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

خلیج فارس، جغرافیای تاریخی، ایران، راه های تجاری، دریای پارس.

مقدمه

خلیج فارس در جنوب فلات ایران به لحاظ بازرگانی و ارتباطات دریایی در تجارت جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. ایران همواره در دوره باستانی تسلط کاملی بر خلیج فارس داشته است. همزمان با حکمرانی خلفای عباسی بر مناطق وسیع اسلامی از جمله بر ایران، حکومتهای ایران نژادی چون آل بویه توانستند تسلط کاملی بر این ولایات جنوبی داشته باشند و تمامی مناطق جنوبی را تحت سیطره ی خود درآورند. بعد از آل بویه حکومتهای مستقلی سر برآوردند و سیادت خود را بر این مناطق گستراندند. همانطورکه در هر دوره ای، جزایر و بنادری اهمیت ویژه ای یافتند در این دوران نیز بندرگاههای مهمی بوجود آمدند. مثلاً در دوره آل بویه «سیراف» مهمترین بندرگاه تجاری به شمار می رفت که تا زمان سیادت ایلخانان همچنان مهمترین بندرگاه ایران به شمار می رفت ولی در دوره ایلخانان کیش و هرمز دارای اهمیت ویژه ای شدند. کلیه بنادر و جزایر خلیج فارس در سده ششم تا شانزدهم میلادی ارتباط بازرگانی و تجاری و ارتباط دریایی با چین و هند داشتند. جهازات مسلمانان تا شمالی ترین بنادر، ماداگاسکار و سوفولا در موزامبیک، دریانوردی می کردند. در این مقاله در بخش های مختلف به بررسی نام خلیج فارس، ویژگی های بنادر و جزایر آن و اهمیت این منطقه در مناسبات تجاری، نظامی ایران در دوره های مختلف تاریخی پرداخته شده است.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1393/08/06 | 10:35 | نویسنده : مصطفی کریمی (87) |

 

نخستین شمارة فصلنامة مطالعات خلیج فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایرانشناسی منتشر شد.

این فصلنامه که اولین مجله بنیاد ایرانشناسی در حوزة مطالعاتِ فرهنگ و جغرافیای ایران ‌زمین است، به انتشار مقالات، گزارشها و پژوهشهای انجام یافته در حوزة فرهنگ، تاریخ، اجتماع و اقتصاد منطقة خلیج فارس و کرانه‌های آن می‌پردازد.

مطالب و مقاله‌هایی که برای چاپ در این فصلنامه برگزیده می‌شوند، منطبق بر رویکردها و فعالیت‌های این بنیاد و تأمین کنندة نیازهای علمی و پژوهشی دانش‌پژوهان، در حوزه‌های مربوط است. بر این پایه، بنیاد ایرانشناسی از آثار مکتوب استادان، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند، شامل: مقالات پژوهشی، گزارش‌های پژوهشی- علمی و همچنین آثار ترجمه شده در زمینة موضوع‌های مربوط به مطالعات ایرانشناسانه در حوزة خلیج‌فارس، استقبال می‌کند.

نخستین شمارة فصلنامة مطالعات خلیج فارس به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر سیدعبدالمجید میردامادی منتشر شده و با مقالاتی دربارة هویت کلی کرانه‌های ایرانی این پهنة آبی از دیدگاه‌های گوناگون، مصاحبه، گزارش پژوهشی دربارة جزایر ایرانی خلیج فارس، معرفی کتاب و پایان‌نامه، گزارش نشست علمی و معرفی برخی گونه‌های گیاهی و جانوری حوزة خلیج فارس همراه است. 

بر این اساس در این شماره مطالبی همچون: مصاحبه با ریاست بنیاد ایران‌شناسی، نقش خلیج ‌فارس از دیدگاه سیاحان خارجی، تأثیر عوامل مختلف اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری هویت سواحل و بنادر خلیج ‌فارس، بررسی نقش اقتصادی بندر سیراف در حوزه خلیج ‌فارس، بازنگری در معماری خلیج‌ فارس به منظور شناخت الگوهای تاثیرگذار در شکل‌گیری آن، تحولات سیاسی، اقتصادی و جمعیتی بوشهر در کرانه شمالی خلیج ‌فارس بین سال‌های 1376-1920م، مروری بر مناسک صابئین مندائی با محور آب، معرفی جزایر ایرانی خلیج ‌فارس، ذکری از عجایب خلیج‌ فارس و دریای عمان در متون قدیم به چشم می‌خورد.

فصلنامه مطالعات خلیج فارس به بهای 120000 هزار ریال از طریق انتشارات بنیاد ایران شناسی قابل دریافت است و علاقه‌مندان به دریافت این نشریه می‌توانند به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی، بنیاد ایران‌شناسی، معاونت پژوهشی، طبقه سوم مراجعه کنند. 

 

 تاريخ : یکشنبه 1393/07/06 | 10:46 | نویسنده : فاطمه نجفی (87) |

 

آداب و رسوم متأثر از دريا و عوامل مؤثر بر شكل گيري آن ها در سواحل شمالي خليج فارس

 آداب و رسوم متأثر از دريا و عوامل مؤثر بر شكل گيري آن ها

 

نويسندگان: مصطفي كريمي (1)
عليرضا شيخ محمدي (2

 

چكيده:

خليج فارس از ديرباز پايگاهي براي داد و ستد كالا و تلاقي انديشه ها و عقايد، ‌ميان آسيا و آفريقا بوده است. هندي ها، ‌آفريقايي ها، اروپايي ها و سامي ها طي قرن ها، ‌گذرشان به اين حدود افتاده است و بسياري از ايرانيان نيز از راه خليج فارس به گوشه و كنار جهان رفته اند و هنوز هم مي روند. ‌به همين دليل آداب و رسوم مردم سواحل جنوبي كشور به خاطر مجاورت با دريا و تماس نسبتاً ناچيز با داخل فلات ايران با آداب و رسوم ديگر نقاط ايران تفاوت هاي آشكاري دارد و شايد به همين علت باشد كه بعضي از آداب و رسوم مردم اين نواحي در نظر ما شگفت انگيز و جالب جلوه مي نمايد. از جمله اين آداب و رسوم مي توان به آيين هاي باران خواهي، ‌گلي ساختن، ‌شوشي و رزيف، چهاردهي، ‌دريامابر و سنت هاي پيش بيني وضعيت هوا و دريا و نوروز دريا اشاره كرد. در اين مقاله تلاش شده تا حد امكان و تا آنجايي كه منابع اجازه داده اند، ‌اين بخش از آداب و رسوم مردمان كرانه هاي شمالي خليج فارس و نيز عوامل مؤثر بر شكل گيري آن ها مورد بررسي قرار گيرد.

واژگان كليدي:

خليج فارس، ‌مراسم باران خواهي، نوروز دريا، ‌شوشي،‌ رزيف،‌ چهاردهي، ‌دريا مابر.

درآمد

واقع شدن سواحل و بنادر خليج فارس بر سر راه هاي عمده ي تجاري قديم، ‌به ويژه شاخه ي دوم جاده ي معروف ابريشم كه از خليج فارس و راه دريا به اروپا مي رفت، ‌و نيز جاده ي ادويه كه از هند، ‌سواحل عمان و خليج فارس به عربستان مي پيوست،‌ باعث گرديده بود كه از همان ديرباز حضور و تعامل فرهنگ هاي مختلف در اين نواحي مشهود و به بيان ديگر فرهنگ مختلطي از ايراني و عرب و هندي در اين خطه از سرزمين ما به وجود آيد. نقطه اي ارتباط اين فرهنگ ها خليج فارس بوده است. اين فرهنگ عموماً با مسائلي چون دريا،‌ دريانوردي، ‌كشتي، ‌كالاهاي بازرگاني، ‌ملوانان و خلاصه مشاهدات و تجربيات جهانگردانه گره مي خورد.
منطقه ي خليج فارس در بستر تاريخ شاهد شكل گيري آيين ها،‌ آداب و رسوم، ‌جشن ها و سنت هاي گوناگوني بوده كه هر كدام از آن ها علاوه بر زيبايي هاي خاص خود،‌ نقش مهمي در تحولات فرهنگي و تمدني منطقه و جهان ايفا نموده ا ند. اهميت خليج فارس در شكل گيري مناسبات تاريخي و فرهنگي منطقه غيرقابل انكار است. از سوي ديگر اين منطقه كه از وحدت نسبي فرهنگي برخوردار بوده همواره در مطالعات فرهنگ شناسي،‌ به عنوان يك حوزه ي فرهنگي خاص و مستقل شناخته مي شود. مطالعه ي فرهنگي در منطقه ي خليج فراس،‌ به ويژه در بنادر، ‌جزاير، ‌شهرها و آبادي هاي سواحل شمالي خليج فارس كه تاريخ كهن و فرهنگي غني دارند، ‌موضع اصلي مقاله حاضر را تشكيل مي دهد.
در مطالعات مرتبط با موضوع خليج فارس،‌ مسائل اجتماعي و از آن ميان مسائل مربوط به مقوله ي فرهنگ و سنت هاي دريانوردي، به ويژه در تحقيقات داخلي به اندازه ي كافي مورد توجه قرار نگرفته است، ‌زيرا در مطالعات و تحقيقات داخلي بيشترين تأكيد و توجه محققين بر امور اقتصادي و سياسي اين ناحيه معطوف شده و اهميت جايگاه فرهنگي آن در تبادلات منطقه اي و جهاني ناديده گرفته شده است. اين امر در حالي است كه اكثر ساكنان اين منطقه جداي از تمايزات سياسي و قومي، ‌از وحدت فرهنگي نسبي برخوردار هستند.
بخشي از اين هويت فرهنگي نسبتاً متمايز كه متأثر از ويژگي هاي آب و هوايي و نيز قرار گرفتن در كانون تلاقي فرهنگ هاي ملل گوناگون در اثر روابط تجاري بوده است،‌ در قالب آيين ها و سنت ها و رسوم خاصي متجلي شده است كه در اين مقاله تعدادي از آن ها، ‌شامل آيين هاي باران خواهي،‌ مراسم گلي ساختن،‌ سنت پيش بيني وضعيت هوا و دريا، ‌سنت نوروز دريا، ‌مراسم شوشي و رزيف،‌ مراسم چهاردهي و مراسم دريا مابر معرفي شده اند.
مكان و حوزه جغرافيايي مورد مطالعه در اين پژوهش، ‌كرانه ها، ‌سواحل و جزاير شمالي خليج فارس مي باشد؛‌ يعني مناطق ساحلي استان هاي هرمزگان، ‌بوشهر، ‌خوزستان و جزاير آن ها، ‌( در نقشه هاي شماره 1 تا 4 محدوده ي جغرافيايي پژوهش مشخص شده است).
اما پرسش اصلي كه تلاش شده در اين مقاله به آن پاسخ داده شود اين است كه مهم ترين علل و عوامل مؤثر بر شكل گيري آداب و رسوم متأثر از دريا در سواحل شمالي خليج فارس چه بوده است؟
اين نوشته نشان مي دهد كه در شكل گيري انواع آداب و رسوم متأثر از دريا در سواحل شمالي خليج فارس عوامل و عناصري مانند: نحوه ي زندگي توليدي مردم ناشي از شرايط زيستي و جبر جغرافيايي آن ها ( زندگي ساحل نشيني)، ‌بهره گيري از ذوق و استعداد فردي و همچنين دو پديده ي مهم اجتماعي يعني تجارت دريايي و مهاجرت ( جابجايي جمعيت ها) تأثير گذار بوده است. نيز برخي ديگر از اين آداب و رسوم و سنت ها، ‌يا در چارچوب عقايد رايج در ميان مردم ساير مناطق به وجود آمده اند و يا شكل گيري آن ها ريشه در آداب و رسوم نياكان آنان در دوران باستان دارد.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1393/05/31 | 19:32 | نویسنده : مصطفی کریمی (87) |

 

کتاب «اهل‌ساز: سازشناسی موسیقی بوشهر» شکل تکامل یافته بروشور موزه مردم شناسی بوشهر است که برای نخستین بار در سال 1384 منتشر شد، اما...

 

چنان که باید رسانه‌ای نشد و گستره انتشار آن فراتر از جنوب نرفت. به تازگی پس از 9 سال این مجموعه با شکل شمایلی تازه در دو زبان فارسی و انگلیسی روانه بازار شده است.

در این مجموعه نه چندان مطوّل، شریفیان با توجه به پژوهش و سفرهای متعدد خود به روستاها و مناطق مختلف بوشهر، سعی کرده هر ساز یا هر وسیله‌ای که بتواند صوت موسیقی را به مفهوم عام آن تولید کند، گردآوری کند. وی یادآور می‌شود: همه سازهای آمده در این مجموعه ریشه در تاریخ و فرهنگ مردم بوشهر داشته و قدمت اغلب آنها دست کم به بیش از یکصد سال می‌رسد. 

به گفته نویسنده، موزه مردم شناسی بوشهر ساختار ویژه‌ای دارد که مخاطب می‌تواند ضمن تماشای هر ساز، نمونه‌های صوتی و همچنین توضیحات آن را به دو زبان فارسی و انگلیسی بشنود، سیستمی که دیگر موزه‌های ساز در ایران تا به امروز به آن مجهز نبوده است اما در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها چنان که باید به آن پرداخته نشده است. کتاب حاضر مجالی را برای شناختی گسترده از گنجینه‌های این موزه، فراهم کرده است. 

در این کتاب حدود 30 ساز رایج و غیر رایجِ موسیقی بوشهر به شکلی مفصّل معرفی و نمایش داده می‌شود. معرفی سازها عمدتا محدود به ظاهر فیزیکی آنها و شیوه‌های نواختن و کاربردشان در مراسم و مکان‌های گوناگون شده است. در این باره کتاب توضیح می‌دهد: «تشخیص لایه‌های تاریخی، اساس کار گردآورنده نبوده، با این حال قابل ذکر است که اغلب این سازها حالت بدوی داشته و می‌توان آن را نوعی از سازهای اولیه موسیقی بوشهر قلمداد کرد. هر چند  از سازهای باستانی استان بوشهر-با توجه به پیشینه کهن آن- اطلاعی در دست نیست.»

 موسیقی جشن/ موسیقی کار/ موسیقی درمان
محسن شریفیان همچنین در بیان ضرورت و جایگاه انتشار چنین کتاب‌هایی در مقدمه می‌نویسد:«شناسایی سازها و موسیقی سازی می‌تواند به درک ارزش‌های فرهنگی و ویژگی‌ها و معیارهای زیبایی‌شناختی یک جامعه کمک‌های شایان توجهی نماید. سازشناسی از مهمترین کلیدهای درک تاریخ موسیقی فرهنگ‌های گوناگون است. سازها می‌توانند به عنوان وسایلی که نمایانگر ارتباط فرهنگی مردمان مختلف هستند، مورد مطالعه قرار گیرند.» 

این کتاب در چهار فصل کلی تدوین شده است. فصل اول به ویژگی‌های عمومی استان بوشهر از زبان، گویش، تاریخ، جغرافیا و مذهب مردم بوشهر می‌پردازد. فصل دوم با عنوان «گونه های موسیقی در بوشهر» هفت گونه متفاوت موسیقیِ بوشهر از موسیقی جشن، موسیقی محفلی، موسیقی کار و... تا موسیقی عزاداری معرفی و تشریح می‌شوند.
 
فصل سوم «تقسیم‌بندی سازها در بوشهر» نام دارد که بخش اصلی مطالب کتاب را در بر می‌گیرد.در این فصل سازهای بوشهر به سه دسته کلی سازهای بادی، سازهای پوستی و سازهای کوبه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دسته هم به زیرگروه‌هایی متفاوت تقسیم شده‌اند. این مجموعه در کل معرفی ظاهری و شرح کاربردهایِ 13 ساز بادی، 11 ساز پوستی و 6 ساز کوبه‌ای را شامل می‌شود. 

فصل چهارم و پایانی کتاب «اسناد تاریخی موسیقی بوشهر» نام دارد. در این بخش شرح مختصر از دو سند معتبر که در مطالعه قدمت تاریخی سازهای بوشهر اهمیت زیادی دارند، ارائه شده است. آن دو سند یکی مجسمه پان (pan) فلوت‌نواز، متعلق به دوره سلوکیان(قرن چهارم پیش از میلاد) و دیگری عکسی از نوازندگان دمام و کمانچه، متعلق به دوران فتحعلی شاه قاجار هستند.

کتاب «اهل‌ساز: سازشناسی موسیقی بوشهر» در این معرفیِ فهرست‌وار و دایره‌المعارفی‌اش از سازها، هرچند که در زمینه پژوهش‌های تاریخی دچار خلائی محسوس است. اما اطلاعات و خصایصی را از موسیقی و سازهای بوشهر ارائه می دهد که حداقل برای خواننده غیر متخصص، حیرت‌آور و هیجان‌انگیز خواهند بود. 

محسن شریفیان نویسنده این کتاب تاکنون شش اثر با عناوین «اهل زمین: موسیقی و اوهام در جزیره خارک»، « اهل‌ساز: سازشناسی موسیقی بوشهر»، «اهل ماتم: آواها و آیین سوگواری در بوشهر»،«موسیقی بوشهر در عصر باستان»، « موسیقی بوشهر پس از اسلام» و «دلیران خاموش» منتشر شده است. 

کتاب «اهل‌ساز: سازشناسی موسیقی بوشهر» در 132 صفحه مصور در کاغذ گراف، با شمارگان دوهزار نسخه و بهای 10 هزار تومان از سوی انتشارات داستان‌سرا و با همکاری اداره میراث فرهنگی و نیز موزه مردم شناسی بوشهر به بازار عرضه شده است.تاريخ : دوشنبه 1393/05/27 | 14:37 | نویسنده : مریم شاه حسینی (88) |

 


انجمن ایرانی تاریخ در نظر دارد دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ دریایی(متد) را منتشر نماید. مقالات این نشریه در زمینه تاریخ و مطالعات بین رشته ای به یکی از سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی است. 
بنابراین از استادان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود مقالات خود را با موضوع مطالعات تاریخ دریایی که برخی از مهم ترین محورهای آن در ادامه ذکر می شود جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند.


آدرس ایمیل جهت ارسال مقالات: info@ishistory.ir

تلفن: 26403007

                
 
محورهاي فراخوان
- اهميت درياها و واحدهاي آبي در سياست هاي راهبردي دولتها
-تاريخ ناوگان هاي دريايي
-نقش درياها در تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
-نقش درياها در تحولات بين المللي
-تجارت دريايي
-قدرت هاي جهاني و درياها
-تاثير دريا در حوزه علوم (جغرافيا، نجوم، علوم و فنون و ..)
-تاثير درياها بر زيست اجتماعي مناطق ساحلي
-بررسي تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ... در جزاير و بنادر
-تاريخ تحول حقوق دريايي ( حقوق بين الملل  و...)
-جنگ هاي دريايي و تاثيرات آنها
-تحليل نقشه هاي تاريخي درياها
-نقش درياها در توسعه تمدن انساني
-دولت ها و حكومت هاي دريايي
- تحول دريانوردي در دوران مختلف
-دزدي دريايي
- و ....
 


تاريخ : پنجشنبه 1393/05/23 | 10:30 | نویسنده : فاطمه نجفی (87) |

 

گروه تاریخ جریان‌های فکری پژوهشکده تاریخ اسلام همایش «مناسبات فکری ایران و عثمانی» را در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

همایش «مناسبات فکری ایران و عثمانی» در صدد است تا در گام نخست، تعاملات و پیوندهای فکری جامعه ایران و عثمانی را در عصر متقدم (قرون 7 تا 12 هـ.ق.) مورد توجه قرار دهد و محملی برای هم‌اندیشی در این حوزه برای اندیشمندان فرزانه ایجاد کند تا به دنبال آن گامی کوچک در مسیر توسعه و بسط مطالعات ایران و عثمانی بردارد.

محورهای همایش:

1-   تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تاثیر آنها در انتقال اندیشه‌ها

·       سازگاری‌ها و ناسازگاری‌های سیاسی

·       ایلات و عشایر

·       مهاجرت‌ها

·       اقتصاد و بازرگانی

·       تحولات جهانی و اثرگذاری آن در مناسبات فکری ایران و عثمانی

2-   انتقال علوم و ادبیات

·       علوم پایه

·       علوم طبیعی

·       علوم انسانی

·       متون نظم و نثر ادبی

3-   تصوف و عرفان

·       تصوف و عرفان از خراسان تا آناتولی

·       شکل‌گیری مکاتب عرفانی و صوفیانه

·       تولید متون عرفانی و صوفیانه

4-   ادیان، مذاهب و فرق

·       اقلیت‌های دینی و انتقال اندیشه‌ها

·       اشتراکات و افتراقات دینی و مذهبی

·       تجلی باورهای دینی و مذهبی در آثار هنری و معماری ایران و عثمانی

5-   نظام آموزشی

·       نظام آموزشی در عثمانی و نقش و سهم ایرانیان در تأسیس و تحول آن

·       نظام آموزشی و تحول مفهومی آنها از تصوف‌گرایی به سوی فقه‌گرایی

·       استادان مدارس عثمانی و نقش ایرانیان در این میان

·       متون آموزشی و تحول آن در مدارس عثمانی و نقش ایرانیان در تولید آنها

6-   اندیشه تاریخ‌نگاری

·       مورخان ایرانی در دولت عثمانی

·       تأثیر تاریخ‌نگاری ایرانی بر تاریخ‌نگاری عثمانی

·       ترجمه متون تاریخی فارسی در عثمانی

·       تاریخ‌نگاران ترک و سهم آنها در تولید متون تاریخ‌نگاری فارسی در عثمانی

7-   اندیشه کشورداری

·       میراث کشورداری ایرانی در دوره عثمانی

·       دولت‌مردان ایرانی در تشکیلات حکومتی عثمانی

·       تأثیر سیاست‌نامه‌ها و اندرزنامه‌های ایرانی بر اندیشه کشورداری در عثمانی

زمان برگزاری همایش:

29  و 30 بهمن ماه 1393

آخرین مهلت ارسال چکیده‌ها: 30 مهر 1393

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آذر 1393

نحوه ارسال آثار:

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به پست الکترونیکی دبیرخانه همایش به آدرس Iranosmani@pte.ac.ir ارسال نمایند.

ضوابط پذیرش مقالات:

1- چکیده مقالات حداکثر 300 کلمه و اصل مقالات حداکثر 6000 کلمه باشد.

2- مقالات باید مشتمل بر بخش‌های ذیل باشد:

·       چکیده و واژگان کلیدی تحقیق

·       مقدمه: شامل طرح مسأله پژوهش و پیشینه آن؛ روش تحقیق و بیان هدف

·       بدنه اصلی مقاله مشتمل بر بحث و بررسی فرضیه/ فرضیات تحقیق و ارائه تحلیل‌های مناسب با موضوع

·       نتیجه

·       فهرست منابع و مآخذ

3- معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پانویس درج گردد.

4- ارجاعات باید به صورت پانویس و در انتهای هر صفحه درج گردد.

5-  مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تماس نویسنده و دانشگاه یا مؤسسه مربوطه و نشانی پست الکترونیکی) در صفحه نخست ذکر گردد.

هر مقاله در دو نسخه Word و PDF به دبیرخانه همایش ارسال گردد.تاريخ : شنبه 1393/05/18 | 13:20 | نویسنده : مریم شاه حسینی (88) |